Tarih 2 Dersi Kitabı Cevapları »

Tarih 2 dersi 2. Ünite 4. Ve 5. Konu soru ve cevapları

Tarih 2 dersi 2. Ünite 4. Ve 5.  Konu soru ve cevapları

soru: Halifeliğin Osmanlı devletine geçişinin önemi nedir. Tartışınız

Cevap: Halifelik Kurumu tüm İslam âleminin temsilcisi olduğu için halifeliği bünyesinde barındıran devletin İslam dünyasındaki itibarı artıyordu. İslam dünyasının lideri olmak Osmanlıya Avrupa ile mücadele de avantajlar sağlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

10.sınıf tarih ders kitabı sayfa 62 cevpları

soru:Osmanlı Devletinin yavuz Sultan selim döneminde sadece doğuya sefer düzenlemesinin nedenleri neler olabilir.

Cevap: kendinden önceki padişahların büyük oranda Batı faaliyetlerini tamamlamaları ve İslam dünyasındaki tek güç olma ve Şii İran’a karşı koyma isteği Yavuzun Kısa Ömründe sadece doğuya sefer yapmasına en azından douya önem vermesine neden olmuştur. Eğer Ömrü biraz daha uzun olsa idi belki de batıya da seferler düzenleyecekti.

Sayfa 62

soru:Çaldıran ve Turnadağ savaşlarının Osmanlı Devletinin Toprak bütünlüğüne katkısı neler olabilir. 

Cevap: Çaldıran seferi ile doğu Anadolu daki Toprak bütünlüğü sağlanmış ve Şii tehlikesi geçiştirilmiştir. Turnadağ savaşı ile ise dulkadiroğulları beyliğine son verilerek  toprakları ele geçirilmiştir.

soru:Tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki tabloya göre gruplandırınız 

sayfa 63.

Cevap:Tarih şeridinde verilen  savaşlardan

İran seferi: Turna dağ ve Çaldıran savaşı

Mısır seferi: Mercidabık ve Ridaniye savaşları

 

sayfa 64

soru:Bütçe, Üretim dengesi,  ekonomik faaliyetler kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Bütçe, kişilerin, işletmelerin, kurumların veya devletlerin, getir ve gider tahminlerine ilişkin olarak yaptıkları Ekonomik ve rasyonel pl Anlam Aya verilen addır. Bu terimin, Halk arasında, gelir-gider dengelemesinin ötesinde “ödeme gücü”nü ifade etmek için sıkça kullanıldığı da bir gerçektir.

Ekonomik Faaliyetler : Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.

soru:Osmanlı devletinin sınırları içinde çeşitli etnik grupların uzun yıllar barış içinde yaşamasının nedenleri neler olabilir.

Cevap: Tarih boyunca pek az devletin bünyesinde çeşitli ırk ve dindeki insanlar barış içinde yaşamıştır. Bunlardan biride şüphesiz ki Osmanlı devletidir. Osmanlı devletinin Bunu başarmasının pek çok nedeni vardır ama en önemlisi adaletli yönetim ve uygulanan hoşgörülü politikadır. Geniş bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı devleti eğer bu politikayı uygulamasa idi zaten uzun sürmesi düşünülemezdi.

10.sınıf tarih ders kitabı sayfa 64 cevpları

soru:Paralar dönemsel olarak karşılaştırıldığında Osmanlı ekonomisinin gelişimi hakkında neler söylenebilir.

Cevap: Devletlerin ekonomik durumunu anlayabilmek için bastırdıkları paranın cinsine bakmak lazımdır. İlk altın para Fatih sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır. Bu daOsmanlının Yıldırım Bayezıd döneminden sonra ekonomik olarak geliştiğinin göstergesidir.

soru:Üretilen malların halka ulaştırılması konusunda çarşıların önemi nedir. Sayfa 64

Cevap: Çarşılar her türlü esnafın bulunduğu ya da belirli grup esnafların yoğunlaştığı Pazar yerleridir. Üretici Mallarını burada rahatlıkla satabilirken Tüketici de istediği çeşit ve fiyat ile kalite de malları bu sayede bulabilmektedir.

 

sayfa 65

soru:Grafikten yararlanarak 1523 – 1582 yılları arasında Osmanlı devletinin bütçesi hakkında nasıl bir yargıya varılabilir.

Cevap:  1523 yılında itibaren Osmanlı devletinin bütçesi giderek artmasına rağmen bu yıldan itibaren Gelirler biraz daha artarak devam etmiştir.

soru:Osmanlı devletinde hangi sınıf vergiden muaftır? Niçin?

Cevap:  Askerler görevleri icabı vergiden muaf olan sınıftır.

Metne göre Avrupa’daki sosyal yapı ile Osmanlı Devletinde ki sosyal yapı arasında belirgin farklar nelerdir. Sayfa 65

Cevap: Osmanlı devletinde sosyal sınıflaşma olmasa da vergiden muaf olan askeri sınıf ile köylü şehirli ve esnafların oluşturduğu vergi mükellefi sınıf arasında geçiş imkanı vardı.

sayfa 69

Busbecgin anlatımına göre Türklerin mimari anlayışları ve yemek kültürleri için neler söylenebilir.

Cevap:  Türkler Gösterişten uzak ve sade evlerde otururlar ve yemek huşunda ise gayet derece de ekonomik yemek yerler.

soru:Padişahların vakıfların korunması ve geliştirilmesinde ki hassasiyetlerinin nedenleri neler olabilir.

Cevap:  Vakıflar tüm milletin malıdır ve tüm vatandaşların hakkı vardır. Vakıf mallarını korumak düzeni korumakla görevli padişahların görevleri arasındadır.  Vebal altında kalmak istemeyen ve bu hayrın senelerce devam etmesini isteyen Osmanlı padişahları vakıflar hususunda gayet derece de hassas davranmışlardır.

soru:Yukarıdaki metne göre Osmanlı devletinin Sosyal devlet anlayışında vakıfların rolü nelerdir. Sayfa 69

Cevap: sosyal devlet anlayışı kabaca halkın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasıdır. Vakıflar bu ihtiyaca maddi kaynak sağlama da önemli bir yere sahiptir.

sayfa 70

Yukarıda verilen görseller ve bilgilerden yararlanarak Osmanlının toplum yapısı ile Avrupa toplum yapısını karşılaştıran çizelge çalışması yapınız.  

Yorum:

Bir yorum

Bir Yorum Yaz

Değerli Ziyaretcilerimiz;

Yorum yaparken Lütfen Türkiye cumhuriyeti Yasalarına saygılı, kişisel hak ve hürriyetleri gözeten şekilllerde yorum yapınız.

2- Site Yönetiminden bir istekte bulunmak için yorum yapaorsanız lütfen KENDİNİZİ TANITINIZ. Örneğin Öğrenciyim 11. sınıfa gidiyorum veya Öğretmenim Şu okulda çalışıyorum gibi. Eğer böyle davranırsanız inanın isteklerinizi yapma konusunda daha titiz davranacağımızı göreceksiniz. Çünkü İnsanlar tanıdığı kişilere yardım etme konusunda daha istekli olmaktadır. 

3. Kısa cevapları isteklerden kaçının. Örneğin Cevapları yazın, Cevabı yok mu gibi

Bu şekilde isteklerde bulunmanız sizin bu işe verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 + = 8


Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status