ÇTDT Yazılı Soruları »

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları

1.Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar ile devletler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A-Sevr                                  Osmanlı Devleti

B-Trianon                            Rusya

C-Versay                              Almanya

D-Sen Jermen                      Avusturya

E-Nöyyi                            Bulgaristan

 

2.1.Dünya savaşı sırasında halka “barış, toprak ve ekmek” vaad ederek iktidarı ele geçiren Rus lider aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kruşçev           

B-Stalin         

C-Lenin

D-Gorbaçov        

E-Brenjev

 

3.I.Çanakkale savaşlarının kazanılması

  II.Avusturya Macaristan veliahtının Saraybosna’da öldürülmesi

III.Rusya’nın Bolşevik ihtilali sonucu savaştan çekilmes

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-I-II-III             

B-II-I-III             

C-II-III-I

D-III-I-II             

E-III-II-I

 

5.24 Ekim 1929 günü ABD’de yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisse senetlerini ellerinden çıkarmalarıyla New York Borsasının dibe vurması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 A) Kara Pazartesi

B)  Kara Perşembe

C)  New Deal

D)  St. Valentine Günü

E)  Dünya Ekonomik Buhranı

6.İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir politika izlemeleri üzerine, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?        

A) Kellogg Paktı

B)  Sadabat Paktı

 C)  Locarno Anlaşması

D)  Küçük Antant

E)  Balkan Antantı

 

7.Almanya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin Hitler’in iktidara gelmesinin bir sonucu olarak kabul edilemez?

A) Cumhuriyet rejimine geçilmesi

B)  İşsizlik sorununun azalması

C)  Enflasyonun kontrol altına alınması

D)  Saldırgan bir dış politikanın izlenmesi

E)  Milliyetçiliğin güç kazanması

 

8.Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir?

A) Cemal Paşa       

B)Talat Paşa    

C)Enver Paşa

D)Refet Paşa     

E)Fevzi Paşa

 

9.ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girerken öne sürdüğü  “ dünya barışını korumak için uluslar arası bir örgütün kurulması ” fikri aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçmiştir?

 A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

B)  Manda yönetimlerinin hayata geçirilmesi

C)  Locarno Antlaşması’nın yapılması

D)  Briand-Kellog Paktı’nın imzalanmas

E)  Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması

 

10.SSCB’nin kurulmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monroe Doktrini

     B)  Meiji Restorasyonu

C)  Bolşevik İhtilali

D)  Balfour Deklarasyonu

E)  Basmacı Hareketi

 

11.Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı başlatılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Hareket

B)  Basmacı hareketi

C)  Korbaşı Hareketi

D)  Bolşevik İhtilali

E)  Meiji Restorasyon

12.Avrupa’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ekonomik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Ulus devletlerinin yıkılması

B)  Ticaretin durgunlaşması

C)  Toplumsal refahın azalması

D)  İş istihdamının azalması

E)  Almanya’da Hiper enflasyonun yaşanması

 

13.Aşağıdaki ülkelerden hangisi sadabat paktına katılmamıştır?

A-Türkiye                    

B-Suriye                           

C-İran

D-Irak                        

E-Afganistan

 

14.Hatay anavatana katılmadan önce bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulduğunda kim cumhurbaşkanı seçildi?

 A-Tayfur SÖKMEN              

B-Abdurrahman MELEK

C-Cemel GÜRESEL              

D-İsmet İNÖNÜ

E-Fevzi ÇAKMAK

 

 

15.Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Türk Tarihi açısından önemi nedir?

A-Avrupa devletleri ile yapılmış olması

B-Avrupalıların Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmesi

C-2.Dünya savaşına neden olması

D-Boğazların kontrolünün Rusya’ya geçmesi

E-Boğazlarda Türk egemenliğinin esas alınması

 

16.Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan antantına katılmamıştır?

A-Yunanistan                            

B-Çekoslavakya               

C-Romanya                                        

D-Bulgaristan      

E-Yugoslavya

 

17.Aşağıdaki ülkelerden hangisi Briand-Kellogg paktına katılmamıştır?

A-Rusya                      

B-ABD                   

C-İtalya

D-Fransa                

E-Polonya

 

18.Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?

A-Sömürgeciliği devam ettirmek

B-Wilson prensiplerini uygulamak

C-Orta Doğuya bağımsızlık getirmek

D-Yönetimde tecrübe kazandırmak

 

19.Aşağıdakilerden hangisi 1.dünya savaşı sonrasında yıkılan imparatorluklardan biridir?

A-İngiltere               

B-Fransa            

c-Japonya

D-Almanya         

E-İtalya

 

20.1.dünya savaşı sonucunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans hangisidir?

A-Paris Konf.                            

 B-Londra Konf.

C-Lozan Anlaş.                            

D-Wilson İlkeleri

E-Briand-Kellogg Paktı

 

Yorum:

Bir Yorum Yaz

Değerli Ziyaretcilerimiz;

Yorum yaparken Lütfen Türkiye cumhuriyeti Yasalarına saygılı, kişisel hak ve hürriyetleri gözeten şekilllerde yorum yapınız.

2- Site Yönetiminden bir istekte bulunmak için yorum yapaorsanız lütfen KENDİNİZİ TANITINIZ. Örneğin Öğrenciyim 11. sınıfa gidiyorum veya Öğretmenim Şu okulda çalışıyorum gibi. Eğer böyle davranırsanız inanın isteklerinizi yapma konusunda daha titiz davranacağımızı göreceksiniz. Çünkü İnsanlar tanıdığı kişilere yardım etme konusunda daha istekli olmaktadır. 

3. Kısa cevapları isteklerden kaçının. Örneğin Cevapları yazın, Cevabı yok mu gibi

Bu şekilde isteklerde bulunmanız sizin bu işe verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 + = 10


Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status